www.เราชนะ.com ลงทะเบียนพรุ่งนี้!! ต้องเตรียมตัว เช็คสิทธิ์ คุณสมบัติ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000

พิจารณา www.พวกเราชนะ.com สมัครสมาชิกพรุ่งนี้!! จะต้องจัดแจง เช็คสิทธิ์ คุณลักษณะ ลุ้นเงินแก้ไข 7,000 บาท

นับถอยหลัง เปิดสมัครสมาชิก www.พวกเราชนะ.com เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว ซึ่งโครงการ “พวกเราชนะ” ได้รับความสนใจจากพสกนิกรติดตามข่าวสารข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยหวังจะได้การ “แจกเงิน” ช่วยเหลือด้วยการลดภาระหน้าที่ค่าครองชีพให้แก่พสกนิกร ด้วยเหตุว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 หรือที่เรียกกัน “เงินแก้ไขวัววิด” ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะไม่ให้เบิกเป็นเงินสดก็ตาม

การแจกเงินตามมาตรการ “พวกเราชนะ” ให้แก่พสกนิกร วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท สำหรับม.ค. – เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงการคลังจะพิจารณาจากเรื่องรายได้ ช่วยเหลือจะครอบคลุมพสกนิกรทุกกลุ่มอาชีพ

คุณลักษณะ สมัครสมาชิก www.พวกเราชนะ.com

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นด้วยโครงการฯ
2. ไม่เป็นผู้เอาประกันตนตามมายี่ห้อ 33 โดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคม ทั้งที่มีคุณลักษณะครบและไม่ครบตามข้อตกลงการได้รับผลดีตอบแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นด้วยโครงการฯ
3. ไม่เป็นข้าราชการ บุคลากรราชการ บุคลากร ผู้รับจ้าง ข้าราชการ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าแรงจากหน่วยงานของรัฐโดยตรงในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นด้วยโครงการฯ ดังนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมายี่ห้อ 4 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบการคลังการเงินของเมือง พุทธศักราช 2561
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพ.ร.บ.กฎระเบียบข้าราชการการเมือง พุทธศักราช 2535 แล้วก็ที่ปรับแก้เพิ่มเติมในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นด้วยโครงการฯ
5. ไม่เป็นคนรับเบี้ยบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีปัจจุบัน
7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีปัจจุบัน

กรุ๊ปผู้สมัครสมาชิกใหม่ เริ่มวันที่ 29 ม.ค. 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com

กระบวนการเข้าไปที่เว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com แล้วก็เริ่มทำการสมัครสมาชิก “พวกเราชนะ” ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 29 ม.ค.64 ที่มีการแถลงข่าวจากรัฐบาลไปเมื่อไม่กี่วันก่อน โดยครั้งนี้จะไม่มีการจำกัดโควต้าจำนวนสิทธิ พสกนิกรสามารถเข้ามาสมัครสมาชิกได้เรื่อยๆไม่ต้องรีบ

เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์แล้วให้กดไปที่ปุ่ม “สมัครสมาชิกพวกเราชนะ” แล้วจะมีรายละเอียดของโครงการ รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสิทธิ แล้วก็กติกาต่างๆเกี่ยวกับโครงการพวกเราชนะ แล้วก็มีช่องให้คลิก “การันตี”
แล้วก็ไปสู่หน้ารายละเอียดส่วนตัว หน้านี้พสกนิกรจึงควรกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน ตัวอย่างเช่น ชื่อ ชื่อสกุล เลขหน้าบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีที่เกิด แล้วก็เบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์เคลื่อนที่

www1

www2

www3

www4

www5

www6

www7

www8

www9

www10
หน้าถัดมา ระบบจะให้กรอกเลขรหัส OTP (รหัสดังกล่าวข้างต้นจะส่งเป็น sms ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ) เมื่อได้เลข OTP มาแล้ว ก็กรอกเลข OTP ลงไป แล้วระบบจะทำการประเมินผล ให้คอยชั่วประเดี๋ยว หลังจากประเมินผลเสร็จ ระบบจะมีใจความขึ้นมาว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” โดยจะดำเนินการพิจารณาคุณลักษณะ ตามข้อตกลงโครงการ

แม้เจอปัญหาสมัครสมาชิก www.พวกเราชนะ.com สอบถามถึงที่เหมาะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509 แล้วก็ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)