โอนวันนี้! กลุ่มเปราะบางรับเงินช่วยเหลือเยียวยาประจำเดือน ธ.ค.64

เช็คเลย โอนเงินวันนี้ !กลุ่มเปราะบาง เด็กเล็ก -ผู้สูงอายุ -ผู้พิการ รับเงินช่วยเหลือเยียวยางวดประจำเดือนธันวาคม 2564 ในวันนี้

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 วันนี้กรุ๊ปบอบบาง ตัวอย่างเช่น เด็กเล็ก ผู้สูงวัย ผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินสนับสนุนเยียวยาประจำงวดธันวาคม 2564 โดยเด็กเล็กจะได้รับเงินช่วยเหลือลูกปริมาณ 600 บาท ส่วนผู้สูงวัย จะได้รับเบี้ยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องผู้สูงวัย ตั้งแต่ 600-1,000 บาท ด้านผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเบี้ยความพิกลพิการ 800 -1,000 บาท ทั้งนี้สามารถตรวจตรายอดเงินจากบัญชีที่ได้แจ้งไว้ หรือติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงทะเบียนไว้
สำหรับรายละเอียดการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยา มีดังต่อแต่นี้ไป
เงินช่วยเหลือลูก
ทารก-อายุ 6 ขวบ (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี) รับเงินอุดหนุนปริมาณ 600 บาท
ตรวจตราสถานะสิทธิการรับเงินอุดหนุนลูกได้ 2 ช่องทาง
ผ่านเว็บลิงค์ เว็บไซต์กรมกิจการเด็กรวมทั้งเยาวชน (คลิกตรงนี้)
ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางรัฐ”