เปิดประวัติ วันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day)

วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีถือเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day)

ดังนี้ ธงชาติ นับว่าเป็นเครื่องหมายสำคัญอันแสดงถึงความเป็นชาติของประเทศนั้นๆซึ่งเมืองไทยมีการใช้ธงชาติมานานนับร้อยปีแล้ว โดยมีพัฒนาการเรื่อยมา กระทั่งเป็น “ธงสามสี” สีแดง ขาว น้ำเงิน อย่างเช่นเดี๋ยวนี้ กล่าวได้ว่า ธงชาติไทย ในแต่ละยุคสมัยมีหน้าที่สำคัญต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในยุคนั้นที่คนรุ่นใหม่ควรศึกษาแล้วก็เรียนรู้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว รัฐบาลก็เลยลงความเห็นเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย” (Thai National Flag Day) เพื่อระลึกถึงที่ไปที่มาของธงชาติไทย โดยเริ่มปีแรกในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

ตามหลักฐานต่างๆแล้วก็บันทึกเหตุการณ์ของฝรั่งเศส ทำให้พวกเราทราบข้อมูลว่า ธงชาติไทยผืนแรกเกิดขึ้นในยุคกรุงศรีอยุธยา โดยใช้เป็นเครื่องหมายสำหรับการค้าขายทางน้ำในตอนรัชกาลสมเด็จพระทุ่งนารายณ์มหาราช ซึ่งธงชาติไทยผืนแรกนั้นเป็นธงผ้าสีแดงเกลี้ยง โดยมีเรื่องมีราวเล่าว่า มีเรือผลิตภัณฑ์ของฝรั่งเศสแล่นเข้ามาถึงป้อมของไทย แม้กระนั้นไทยชักธงชาติฮอลันดาขึ้นรับ เนื่องจากไทยไม่มีธงชาติเป็นของตนเอง ด้วยความที่ฮอลันดากับฝรั่งเศสไม่ค่อยจะลงรอยกัน เรือฝรั่งเศสก็เลยไม่ยอมยิงสลุตรับธงฮอลันดา (ยิงสลุตหมายถึงการยิงดินปืนออกมาจากปืนใหญ่ทั้งสิ้น เพื่อแสดงความจริงใจว่ามาอย่างเป็นมิตร) ข้างไทยก็เลยต้องแก้ด้วยการนำธงสีแดงเกลี้ยงขึ้นแทนธงชาติ เรือฝรั่งเศสก็เลยยอมยิงสลุต ตั้งแต่นั้นไทยก็เลยนับว่าธงสีแดงเป็นธงชาติ
แล้วก็เป็นวันที่ระลึกถึงจังหวะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระได้โปรดกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพ.ร.บ.แก้ไขพ.ร.บ.ธง พุทธศักราช 2460 โดยมีประโยชน์สำคัญคือ การประกาศให้ธงสามสีเป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงเดี๋ยวนี้ ภายหลังจากมีการประกาศไว้ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 ซึ่งในปีนี้นับว่าเป็นปีที่ครบรอบ 104 ปี ที่ได้มีการประกาศใช้ธงสามสีเป็นธงชาติไทย