เปิดขั้นตอนใช้ แอปฯ “ถุงเงิน” ร้านค้าเราชนะ เช็กได้ที่นี่

แอปฯถุงเงิน ร้านค้าเราชนะ สรุปขั้นตอนรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ เช็กได้ที่นี่

ร้านค้าพวกเราชนะ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพวกเราชนะ ที่เว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com และก็มีการเปิดใช้งานแอปฯถุงเงิน ส่วนร้านค้าธงฟ้าฯ และก็ร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง ที่ปรับแก้(Update) แอปพลิเคชัน“ถุงเงิน” ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน สามารถรองรับการใช้จ่ายของสามัญชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการพวกเราชนะ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้(5 เดือนกุมภาพันธ์64) หลังโครงการพวกเราชนะ เริ่มโอนวงเงินเกื้อหนุนช่วยเหลือค่ายังชีพ ให้แก่สามัญชนที่ได้รับผลพวงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งเมือง งวดแรกจำนวน จำนวน 675 หรือ 700 บาท สุดแต่กรณีแล้ววันนี้(5 เดือนกุมภาพันธ์64) จากนี้จะโอนเงินเข้าบัตรฯในวันศุกร์ของทุกอาทิตย์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน

การใช้แอปฯถุงเงิน เพื่อรับการใช้จ่ายของสามัญชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการพวกเราชนะ มีขั้นตอนกล้วยๆดังนี้
แนวทางการรับสิทธิ์พวกเราชนะ กรณีรับชำระด้วย บัตรสวัสดิการแห่งเมือง

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกพวกเราชนะ
-เลือกบัตรสวัสดิการฯ
-สแกนบัตร
-เจาะจงจำนวนเงิน
-รับรองการชำระเงิน
-ใส่ PIN หรือสแกนใบหน้า

-ทำรายการสำเร็จ
แนวทางการรับสิทธิ์พวกเราชนะ กรณีรับชำระด้วย แอปฯเป๋าตัง

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกพวกเราชนะ
-เลือก เป๋าตัง(G-Wallet)
-เจาะจงจำนวนเงิน
-แสดง QR ให้ลูกค้าใช้แอปฯเป๋าตัง สแกน