เปิดขั้นตอนซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ เราชนะ 5 ก.พ. ผ่าน 4 แบงก์

หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน วันนี้ (5 กุมภาพันธ์) ที่ทำการบริหารหนี้ฯ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “พวกเราชนะ” วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท โดยจำหน่ายผ่าน 4 แบงค์ตัวแทนจำหน่าย อาทิเช่น – บมจ.กรุงเทพ บมจ.กรุงไทย บมจ.เกษตรกรไทย และ บมจ.ไทยการค้าขาย
“ประเทศชาติธุรกิจ” เก็บวิธีการจองพันธบัตร “พวกเราชนะ” ทั้งยัง 2 วิธี ดังต่อไปนี้
จองผ่าน Mobile Banking
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้บริโภคที่ไม่เคยสมัครสมาชิกซื้อพันธบัตรมาก่อน ต้องติดต่อสาขาแบงค์ตัวแทนจำหน่าย เพื่อขอสมัครสมาชิก
ขั้นตอนที่ 2 : ต่อจากนั้น สามารถทำรายการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ Mobile banking ของ 4 แบงค์ ที่เปิดจำหน่าย
จองผ่านสาขาแบงค์
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้บริโภคที่ไม่เคยสมัครสมาชิกซื้อพันธบัตรมาก่อน สามารถติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่แบงค์ตัวแทนจำหน่าย ดังต่อไปนี้
• แบงค์ไทยการค้าขาย
• แบงค์กรุงไทย
• แบงค์กรุงเทพ
• แบงค์เกษตรกรไทย
สำหรับเอกสารประกอบกิจการสมัครสมาชิก มีดังนี้
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินออม (ควรเป็นชื่อเดียวกับผู้ครอบครองเจ้าของ)
ขั้นตอนที่ 2 : ต่อจากนั้นสามารถทำรายการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ที่ สาขาแบงค์ตัวแทนจำหน่าย