เทียบประสิทธิผล สำหรับในการฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา-ไฟเซอร์” ปกป้องวัววิด-19

19-194

เผยผลการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีน “โมเดอร์นา” แล้วก็ “ไฟเซอร์” สำหรับการปกป้องการติดเชื้อ “วัววิด-19” โดยความไม่เหมือนของวัคซีนทั้ง 2 จะเริ่มแสดงให้เห็นตั้งแต่ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว 3 อาทิตย์

เมื่อวันที่ 19 เดือนมกราคม 2565 นิตยสาร New England Journal of Medicine แสดงผลการเรียนเทียบประสิทธิผลสำหรับการปกป้องการติดเชื้อวัววิด-19 จากการฉีดยาโมเดอร์นา แล้วก็วัคซีนไฟเซอร์ ในประเทศกาตาร์ โดยทำการประมาณอุบัติการณ์ของการติดเชื้อวัววิด-19 ภายหลังการได้รับวัคซีนโมเดอร์นาแล้วก็วัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 แล้วก็เข็มที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563-20 เดือนตุลาคม 2564

จากการเรียนพบว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์นาครบ 2 เข็ม ปริมาณ 192,123 ราย มีปริมาณผู้ติดเชื้อโรคทั้งสิ้น 878 ราย มีเพียง 3 รายที่มีลักษณะอาการร้ายแรงจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แม้กระนั้นไม่พบรายที่ร้ายแรงขั้นวิกฤติหรือนำมาซึ่งการตาย ส่วนในกรุ๊ปของผู้ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม ปริมาณ 192,123 ราย มีปริมาณผู้ติดเชื้อโรคทั้งสิ้น 1,262 ราย มี 7 รายที่มีลักษณะอาการร้ายแรง แล้วก็ 1 รายที่เสียชีวิต โดยการติดเชื้อที่เกิดขึ้นภายหลังจากการได้รับวัคซีนครบแล้วทั้งคู่กรุ๊ปจะมีความเกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานที่ต่ำลงเมื่อเวลาผ่านไป

ทั้งนี้ จากการต่อว่าดตามผลข้างหลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือน พบว่าในกรุ๊ปที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์นา มีอุบัติการณ์สะสมของการติดเชื้ออยู่ที่ 0.59% ส่วนกรุ๊ปผู้ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ จะมีอุบัติการณ์สะสมของการติดเชื้อภายหลังจากได้วัคซีนนั้นสูงยิ่งกว่า อยู่ที่ 0.84% (ดังแสดงในแผนภูมิ วัคซีนโมเดอร์นา เส้นสีน้ำเงิน แล้วก็วัคซีนไฟเซอร์ เส้นสีแดง)
นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าในกรุ๊ปราษฎรที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์นา จะพบอุบัติการณ์ของการติดเชื้อวัววิด-19 แล้วก็การติดเชื้อชนิดที่ร้ายแรงต่ำยิ่งกว่าเมื่อเทียบกับกรุ๊ปที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ โดยความไม่เหมือนของวัคซีนทั้งคู่นี้จะเริ่มแสดงให้เห็นตั้งแต่ได้รับวัคซีนเข็มแรกผ่านไปแล้วสามอาทิตย์

อย่างไรก็แล้วแต่ สรุปแล้ววัคซีนโมเดอร์นา จะพบอุบัติการณ์การของการติดเชื้อตอนหลังการได้รับวัคซีนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับวัคซีนไฟเซอร์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานศึกษาเรียนรู้ก่อนหน้าที่แสดงถึงระดับภูมิต้านทานที่ต่างกันในผู้ที่ได้รับวัคซีนทั้งคู่.

19-19