เงินสงเคราะห์ลูก จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนไป 3 เดือน วันนี้!

กระทรวงแรงงาน เริ่มชำระเงินเกื้อหนุนลูกให้ผู้เอาประกันตน ย้อนหลัง 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก ข้างหลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 เดือนเมษายน 2564 ผู้รายงานข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยชำระเงินเกื้อหนุนลูกให้กับผู้เอาประกันตน ที่มีลูกอายุตั้งแต่แรกกำเนิด-6 ปี ครั้งละไม่เกิน 3 คน ข้างหลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการชำระเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้น ย้อนหลัง 3 เดือน ตั้งแต่ม.ค.-มีนาคม 2564

ก่อนหน้าที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ชดเชยในกรณีเกื้อหนุนลูก (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เนื่องแต่มองเห็นพอสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ชดเชยในกรณีเกื้อหนุนลูก เพื่อผู้เอาประกันตนได้รับเงินประโยชน์ชดเชยในกรณีเกื้อหนุนลูกในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระหน้าที่ของผู้เอาประกันตนรวมทั้งให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจรวมทั้งสังคมในปัจจุบัน ก็เลยจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
ถ้าหากมีปัญหาเพิ่ม ผู้เอาประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเหมาะ สำนักงานประกันสังคมจ.กรุงเทพฯพื้นที่อีกทั้ง 12 ที่/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสบาย หรือโทร1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 1 วัน)

แนวทางเช็กเงินเกื้อหนุนลูก

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

• จากนั้นเข้าสู่ระบบ ถ้าหากยังไม่ได้เป็นพวกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (ลงทะเบียนเป็นสมาชิก)

• ผู้ที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกเมนู “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกเมนู “การใช้สิทธิประโยชน์ชดเชย”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินเกื้อหนุนลูก เป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้เอาประกันตน

mom1