อัปเดตความก้าวหน้าโครงงาน “พวกเราชนะ” ตระเตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท

ความคืบหน้าโครงงาน “เราชนะ” ตระเตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท มีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วรวม 32.9 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 204,062 ล้านบาท

1. ประชากรกรุ๊ปผู้ถือบัตรผลประโยชน์ที่เมือง จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 73,722 ล้านบาท

2. ประชากรกรุ๊ปที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงงานเราท่องเที่ยวด้วยกันและก็คนละครึ่ง และก็กรุ๊ปประชากรทั่วๆไปที่สมัครสมาชิกทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณลักษณะเบื้องต้นและก็รับรองการใช้สิทธิ์ร่วมโครงงานฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน และก็มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 115,150 ล้านบาท

3. ประชากรกรุ๊ปคนที่ปรารถนาความช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณลักษณะแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 15,190 ล้านบาท

wewin1

ดังนี้ ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.9 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 204,062 ล้านบาท และก็มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานฯ ที่ใช้จ่ายกระทั่งครบวงเงินสิทธิ์แล้ว จำนวน 24.9 ล้านคน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบกิจการร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจแคว้นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านรวงคนละครึ่งที่ตกลงยอมเข้าร่วมโครงงานฯ รวมทั้งผู้ประกอบกิจการร้านรวงและก็ผู้ให้บริการที่สมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงงานฯ จำนวนทั้งมวล

มากกว่า 1.3 ล้านกิจการ
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันช่วงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ครม. เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลพวงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส วัววิด-19 ระลอกม.ย. 2564 โดยใช้เงินกู้ 225,500 ล้านบาท สำหรับเพื่อการเพิ่มวงเงินโครงงาน เราชนะ จำนวน 32.9 ล้านคนอีกอาทิตย์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 อาทิตย์ วงเงินรวม 67,000 ล้านบาท.