สรุปย้ำ ขยายล็อกดาวน์-เคอร์ฟิวจังหวัดแดงเข้มถึง 31 ส.ค. ประเมินทุก 14 วัน

สรุปย้ำ ข้อกำหนดมาตรา 9 ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 30 ขยายมาตรการล็อกดาวน์ เคอร์ฟิว จำกัดการเดินทาง 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ถึง 31 ส.ค. ประเมินทุก 14 วัน

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 จากในกรณีที่เมื่อเวลา 17.00 น. ก่อนหน้าที่ผ่านมา แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยพิธีกรศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรที่นา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงวันหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ว่า มีการปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็ครัดเคร่ง (พื้นที่สีแดงเข้ม) เพิ่มอีก 16 จังหวัด รวมเป็น 29 จังหวัด แล้วก็ใช้มาตรการครัดเคร่งอีกทั้งล็อกดาวน์ งดเว้นออกนอกบ้านในช่วงเวลากลางคืน (เคอร์ฟิว) ตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. การจำกัดการเปลี่ยนที่ รวมถึงมาตรการอื่นๆโดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ไปอีก 14 วัน แล้วก็จะใคร่ครวญทวนประเมินอีกทีในวันที่ 18 สิงหาคม แต่ถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นบางครั้งอาจจะจำต้องขยายต่อไปจนกระทั่ง 31 สิงหาคม นั้น
ปัจจุบันตอนตอนดึกวันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎระเบียบออกตามความลับมาตรา 9 ที่พระราชกำหนดมือบริหารราชการในสถานการณ์รีบด่วน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) โดยมีใจความกำหนดในบางช่วงบางตอน ว่า
ข้อ 2 การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็ครัดเคร่ง เพื่อการรอแล้วก็ลดแนวโน้มความร้ายแรงของการระบาดที่จะมีเหตุมาจากการคาดการณ์สถานการณ์ของข้างสาธารณสุขซึ่งเห็นสมควรให้ดำเนิ่นมาตรการเพื่อมุ่งจำกัดการเปลี่ยนที่แล้วก็การรวมกลุ่มของบุคคลสม่ำเสมอไป จึงกำหนดให้บรรดามาตรการ สิ่งที่ห้าม แล้วก็ข้อปฏิบัติสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็ครัดเคร่ง ตามที่ตั้งไว้ในกฎระเบียบ (ฉบับที่ 28) ระบุวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 อาทิเช่น
การลดแล้วก็จำกัดการเปลี่ยนที่เดินทาง การห้ามออกนอกบ้านในระหว่างเวลา 21.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกา ของพรุ่งนี้ การขนส่งสาธารณะ การปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐแล้วก็ภาคเอกชน แล้วก็มาตรการควบคุมบูรณาการเร่งด่วนสำหรับสถานที่ ธุรกิจการค้า หรือกิจกรรมที่มีการเสี่ยง รวมถึงบรรดามาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่บุคลากรข้าราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ระบุขึ้นภายใต้กฎระเบียบดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเท่าที่ไม่ขัดหรือถกเถียงกับกฎระเบียบนี้ ยังคงใช้บังคับสม่ำเสมอออกไป สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็ครัดเคร่งทุกจังหวัด จนกระทั่งวันที่ 31 ส.ค. พ.ศ. 2564
แล้วก็ข้อ 11 การบังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนด ให้บุคลากรข้าราชการพิจารณาแล้วก็กำกับการกระทำตามมาตรการ สิ่งที่ห้าม แล้วก็ข้อปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ เป็นระยะเวลาสม่ำเสมอจนกระทั่งวันที่ 31 ส.ค. พ.ศ. 2564 โดยให้ประเมินสถานการณ์แล้วก็ความเหมาะสมของมาตรการตามข้อกำหนดนี้ทุกห้วงช่วงเวลา 14 วัน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป.