ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดขั้นตอนจองวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ ระยะที่ 2 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดขั้นตอนจองฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 2 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล ต้องทำอย่างไรบ้าง

chino

ช่วงวันที่ 4 ส.ค.64 ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยแพร่ รายละเอียดการเตรียมการข้อมูลองค์กร สำหรับยื่นความมุ่งหมายขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “สิโนฟาร์ม” ระยะที่ 2 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล
1. เตรียมการข้อมูลสำหรับยื่นความมุ่งหมาย
• ข้อมูลองค์กร/นิติบุคคล ประเภทการดำเนินธุรกิจ สถานที่ตั้งสถานประกอบการ
• หนังสือลงบัญชีบริษัท หุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล สโมสร มูลนิธิ
• ข้อมูลประธานที่มีอำนาจลงชื่อสูงสูด สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงชื่อสำเนาถูก อีเมล*
• ข้อมูลคนประสานงานโครงการ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงชื่อสำเนาถูก อีเมล*
• แจ้งจำนวนวัคซีนที่ปรารถนาขอรับจัดสรร
• หมายเหตุ : อีเมลของผู้มีอิทธิพลลงชื่อสูงสุดและอีเมลของคนประสานงานต้องเป็นคนละอีเมล เพื่อการจัดส่งusername/password สำหรับในการเข้าระบบ
• 2. วัคซีนสิโนฟาร์ม อัตราสำหรับองค์กร/นิติบุคคล โดสละ 888 บาท
• พร้อมร่วมช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาควัคซีนจำนวน 10% ของจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ไม่ค่อยได้รับโอกาศ
• 3. ยื่นความมุ่งหมายผ่านระบบออนไลน์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://vaccine.cra.ac.th
• ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.08 น. (จำนวน 100,000 ราย)