รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ เปิดเผยมติห้องประชุม เลื่อนเปิดภาคเรียน เป็น 1 มิ.ย. 64

“ตรีนุช” เผยความเห็นที่ประชุมหลังร่วมปรึกษาหารือและขอคำแนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 เดือนพฤษภาคม เป็น 1 ไม่.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทองคำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการสัมมนากับหน่วยงานในสังกัดทั้งยังคณะกรรมการการเรียนรู้เบื้องต้น (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) คณะกรรมการสนับสนุนการเรียนรู้เอกชน (กช.) และสำนักงานสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการเรียนรู้ตามความสะดวก (กศน.) ว่า ที่ประชุมลงความเห็นเลื่อนการเปิดเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 ไม่.ย. 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของของโรควัววิด-19
พร้อมระบุกระบวนการทำงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดเทอมกระทบต่อจังหวะสำหรับเพื่อการศึกษาและสิทธิของเด็กนักเรียน ดังต่อไปนี้

• ระยะเวลาจากวันที่ 17-30 เดือนพฤษภาคม 2564 ให้โรงเรียน อาจารย์ และพนักงาน เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และอื่นๆเพื่อรองรับการเปิดเทอม
• ติดต่อสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองสำหรับเพื่อการเลื่อนวันเปิดเทอม
• อาจารย์ อาจไปเยี่ยมเด็กนักเรียน นิสิตที่บ้าน
• จัดงานกิจกรรมเสริมให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามบริบทและประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อย่างไรก็แล้วแต่ กระทรวงเล่าเรียนจะประเมินผลเป็นระยะ สำหรับสถานที่เรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากวัววิด-19 ไม่มาก สามารถจัดเตรียมจัดการเรียนการสอนในต้นแบบปกติเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นเดิม ส่วนตารางปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้เป็นวันที่ 11 ตุลาคม 2564.