รพ.พญาไท เปิดจอง “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงนี้ เช็กเงื่อนไขด่วน

รพ.พญาไท เปิดจอง “วัคซีนทางเลือก” “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงวันนี้ (8 ก.ค.2564) เช็กเงื่อนไขด่วน จำนวนจำกัด

“โรงพยาบาลพญาไท” เปิด “จองวัคซีนโมเดอร์ทุ่งนา” (Moderna) ราคาเข็มล่ะ 1,650 บาทระบุไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน สามารถสั่งจอง “วัคซีนโอกาส” ผ่าน Shopee (คลิก) เปิดให้จองในวันนี้ (8 กรกฎาคม 2564) เวลา 12:00 น.
ตามที่รัฐบาลเปิดให้สามารถจองวัคซีนวัววิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นโอกาสหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ โรงพยาบาลพญาไทจึงได้เปิดให้จองวัคซีนโอกาสดังที่กล่าวถึงแล้วภายใต้ราคาที่กระทรวงพาณิชย์ระบุ จึงขอให้ท่านที่อยากฉีดยายืนยันการจองรวมทั้งชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน เพื่อทางโรงพยาบาลจะจัดการจัดแบ่งวัคซีนรวมทั้งฉีดให้แก่ท่านต่อไป

ดังนี้ ข้อจำกัดการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่โรงพยาบาลระบุ ได้โปรดตรวจสอบข้อจำกัด รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆก่อนจองวัคซีน

ข้อจำกัดกฎเกณฑ์การจองวัคซีนโอกาส Moderna
1.ลำดับการจองวัคซีนจะเรียงจากวันรวมทั้งเวลาที่จ่ายเงินก่อน-หลัง

2.ชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังที่กล่าวถึงแล้วรวมค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ โรงพยาบาลแล้ว ไม่รวมค่าแพทย์ (หากมี)
3.ราคาดังที่กล่าวถึงแล้วรวมค่ารับรองแพ้วัคซีนในกรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท ทุพพลภาพ 5 แสนบาทรวมทั้งผู้ป่วยใน 1 แสนบาท

4.วัคซีนมีจำนวนจำกัด (ระบุไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน)

5.ภายหลังจ่ายเงินจองแล้ว ทาง โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี แม้วันหลังท่านไม่ต้องการรับการฉีดยา สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับการฉีดยาแทนได้

6. การจองวัคซีนของท่านผ่าน Shopee จะสำเร็จ ต่อเมื่อท่านได้กดปุ่ม “ตรวจสอบรวมทั้งเห็นด้วยสินค้า” แล้วเท่านั้น

7.เนื่องจากทางโรงพยาบาลไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนน้อยเกินไปหรือช้ากว่าระบุ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรการดังต่อไปนี้
• ท่านไม่สามารถที่จะยกเลิก หรือขอรับเงินคืนได้ แต่ว่าสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นฉีดยาแทนได้
• เลือกรับการจัดสรรวัคซีนในล็อตต่อไป โดยทางโรงพยาบาลจะติดต่อนัดแนะให้แก่ท่านมารับบริการฉีดยาในลำดับต่อไป โดยด่วนที่สุด (โดยเดาว่าวัคซีนจะเข้ามาตอนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

8. กรณีทางโรงพยาบาลได้จัดแจงวัคซีนไว้พร้อมแล้ว แต่ว่าท่านไม่ต้องการจะฉีดยาไม่ว่าด้วยเหตุผลการแพ้วัคซีนหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจอง

ดังนี้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ การฉีดยาให้แก่ผู้อื่นได้ โดยแจ้งทาง โรงพยาบาลที่ท่านได้กระทำการจองล่วงหน้าขั้นต่ำ 2 วันก่อน ถึงวันระบุนัดฉีดยา