รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย

เครือ รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย ย้ำวัคซีนมีจำกัด

thonn

วันที่ 1 เดือนมิถุนายน 2564 ผู้รายงานข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี เปิดลงทะเบียนแสดงความสนใจฉีดยาโมเดอร์นา สำหรับกรุ๊ปประชาชนทั่วๆไป โดยให้รายละเอียดคาดว่าพร้อมฉีดเดือน ต.ค.64 ทั้งนี้ วัคซีนโมเดอร์นาที่จะนำเข้ามามีปริมาณจำกัด
โดยจะฉีดยาผ่านเครือข่าย โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี ที่มีอยู่ทั่วราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้
1.พื้นที่จังหวัดกรุงเทพ ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี1, โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี2 แล้วก็ โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี บำรุงเมือง
2.ภาคกึ่งกลาง ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี บูรณาการ จ.ปทุมธานี, โรงพยาบาลดี-จังหวัดธนบุรี จ.ปทุมธานี, โรงพยาบาลราชเมือง จ.พระนครศรีอยุธยา แล้วก็ โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี อู่ทองคำ จ.จังหวัดสุพรรณบุรี
3.ภาคเหนือ ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่
4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดธนบุรี จ.อุบลราชธานี, โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ.ขอนแก่น, โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดธนบุรี จ.ร้อยเอ็ด แล้วก็ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดธนบุรี จ.จังหวัดกาฬสินธุ์
5.ภาคใต้ ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลสิโรรส จังหวัดยะลา, โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จ.จังหวัดสงขลา, โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช แล้วก็ โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี ชุมพร จ.ชุมพร
6.ภาคตะวันออก ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลสิริเวช จ.จันทบุรี
อย่างไรก็แล้วแต่ ยังไม่มีตัวเลขราคาที่ชัดเจนออกมา แต่คาดว่าจะเป็นราคาเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ดังที่สโมสรโรงหมอเอกชนเคยเจาะจงไว้ที่ผ่านมา