“มัธยม33 เรารักกัน” ประกาศผลผู้ขอทบทวนสิทธิ์ รับวงเงินแก้ไข 4,000 บาท

โครงการ “มัธยม33 เรารักกัน” เปิดให้ผู้ยื่นขอทวนสิทธิ์ วิเคราะห์สถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านเว็บ  จนกระทั่งวันที่ 11 เม.ย.64

ภายหลังโครงการ “มัธยม33 เรารักกัน” ที่เปิดให้ผู้เอาประกันตน ในมาตรา 33 ระบบประกันสังคมลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา ในช่วงเหตุการณ์วัววิด-19 ปริมาณ 4,000 บาท ได้เปิดให้ผู้เอาประกันตนตามมายี่ห้อ 33 ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติโครงการ “มัธยม33 เรารักกัน” สามารถยื่นขอทวนสิทธิ์ข้างในวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมานั้น
ปัจจุบัน วันที่ 5 เดือนเมษายน 2564 ผู้รายงานข่าวรายงานว่า ผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ที่ยื่นขอทวนสิทธิ์ ผ่านเว็บ สามารถวิเคราะห์สถานะผู้ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ จนกระทั่ง 11 เดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.
m331

แนวทางเช็กสิทธิ์ มัธยม33 เรารักกัน
1. เข้าเว็บ www.ม33เรารักกัน.com
2. คลิกคำว่า “วิเคราะห์สถานะผู้ได้รับสิทธิ์” (แถบสีน้ำเงิน) หรือ คลิกที่นี่
3. กรอกข้อมูลดังนี้
• ลำดับที่บัตรประชาชน 13 หลักของตน
• ชื่อภาษาไทย
• สกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด
4. เสร็จแล้วคลิกคำว่า “วิเคราะห์สถานะ”