บัตรคนจน รับโอนเงินวันนี้ (22 พ.ย.) รอบเดือนพฤศจิกายน ใครได้บ้าง

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับโอนเงินเดือนพฤศจิกายนรอบสุดท้าย วันนี้ (22 พ.ย.) เช็กเงื่อนไขใครได้บ้าง

วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวแถลงการณ์ว่า โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรผลประโยชน์ที่รัฐ ระยะที่ 3 โอนเงินให้ผู้ถือบัตรฯ รอบเดือนเดือนพฤศจิกายน 2564 รอบท้ายที่สุด วันนี้ (22 เดือนพฤศจิกายน) ตัวอย่างเช่น

เพิ่มเงินเบี้ยความพิกลพิการ ปริมาณ 200 บาท ถึงกันยายน 2565 จากปริมาณ 800 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็นเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ รวมทั้งจำต้องผ่านคุณลักษณะการสมัครสมาชิกเพื่อผลประโยชน์ที่รัฐเท่านั้น สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้กดเงินแบงค์กรุงไทยได้
นอกเหนือจากนั้น กรุ๊ปที่ไม่มีสมาร์ทโฟน คนที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน คนที่อยู่ในสภาวะพึ่งพา (คนวัยแก่ ผู้ทุพพลภาพ พิการทุพพลภาพ คนไข้ติดเตียง) ยังได้รับเงินเพิ่มเติมอีก 300 บาท อีกด้วย

สำหรับโครงการบัตรผลประโยชน์ที่รัฐเพิ่มกำลังซื้อ ระยะที่ 3 คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณวงเงิน 54,506 ล้านบาท โดยมีตารางชำระเงินให้ผู้ถือบัตร ในเดือนพฤศจิกายน 2564 คราวแรกช่วงวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2564 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา
1. เพิ่มวงเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมอีกปริมาณ 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2564 รวมเป็น 500 บาท รวมทั้งรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย กรุ๊ปผู้มีบัตรผลประโยชน์ที่รัฐ

2. เพิ่มกำลังซื้อให้แก่คนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ ปริมาณ 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2564 รวมเป็น 500 บาทต่อคนต่อเดือน รวมทั้งรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคนที่ต้องการความช่วยเหลือ
สมัครสมาชิกบัตรคนจน รอบใหม่ 15 ล้านคน
ผู้สื่อข่าวแถลงการณ์ว่า วานนี้ (20 เดือนพฤศจิกายน) นายธนกร วังบุญคงชนะ พิธีกรประจำนร กล่าวมาว่า รัฐบาลจะเปิดสมัครสมาชิกบัตรผลประโยชน์ที่รัฐรอบใหม่ โดยคิดแผนตั้งจุดรับสมัครสมาชิก เหตุเพราะกรุ๊ปผู้มีรายได้น้อยอาจไม่มีสมาร์ทโฟน รวมทั้งเพื่อคัดกรองบุคคลที่สมควรได้รับผลประโยชน์จากรัฐเสริมเติมอย่างแท้จริง ซึ่งคนที่ถือบัตรในตอนนี้ต้องมาสมัครสมาชิกใหม่ในคราวนี้ด้วย

“คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิราวๆ 15 ล้านคน ซึ่งเป็นเปิดการสมัครสมาชิกรับทั้งคนใหม่ รวมทั้งให้คนเก่าสมัครสมาชิกเพื่อทบทวนสิทธิ จากตอนนี้ที่มีผู้ถือบัตรผลประโยชน์อยู่ราวๆ 13.6 ล้านคน”

ดังนี้ ในส่วนของการเปิดสมัครสมาชิกรอบใหม่จะมีการเพิ่มหลักเกณฑ์สำหรับในการคัดกรอง ดังเช่นว่า เพิ่มหลักเกณฑ์รายได้ครัวเรือนโดยนำรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท มาคำนวณด้วย

นอกเหนือจากนั้น จะมีกฏเกณฑ์เงินมาใช้ไตร่ตรองอีกด้วย โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างไตร่ตรองหลักเกณฑ์การสมัครสมาชิกให้ถี่ถ้วนก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี ไตร่ตรอง เพื่อเปิดสมัครสมาชิกใหม่อีกรอบ โดยรัฐบาลมีความมุ่งมั่นอยากให้เสร็จข้างในปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพสกนิกร