คนเมินหน้าตั๋วบิน “เราเที่ยวร่วมกัน” ยังคงคงเหลืออยู่ 1.35 ล้านสิทธิ

คนเมินตั๋วบิน “เราเที่ยวด้วยกัน” ยังคงเหลืออยู่ 1.35 ล้านสิทธิ

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการททท. (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) เปิดเผยว่า จัดแจงสรุปโครงการพวกเราเที่ยวร่วมกัน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังจากมีการจองสิทธิห้องเช่าเต็ม 6 ล้านสิทธิแล้ว เบื้องต้นคาดว่ามีต้นเหตุที่เกิดจากนักเดินทางกรุ๊ปเดิม ที่เคยเที่ยวและใช้บริการห้องเช่าเต็ม 10 สิทธิ ข้างหลัง ครม.มีการขยายเพิ่มสิทธิให้เป็น 15 สิทธิทำให้มีการเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้มากขึ้นเรื่อยๆ มีการเข้าพักโรงแรม 5 ดาวของคนในพื้นที่ เนื่องจากหากเหตุการณ์ปกติราคาจะแพงมาก ไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะกรุงเทพมหานครและยังมีหัวเมืองใหญ่อื่น เป็นต้นว่า จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น
นักข่าวกล่าวว่า โครงการพวกเราเที่ยวร่วมกันเริ่มมาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม2563 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของสามัญชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวโยง และเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์จำนวนสิทธิห้องเช่า ถูกจองหมดแล้ว ส่วนจำนวนตั๋วเครื่องบินยังเหลืออยู่ 1.35 ล้านสิทธิ.