คนละครึ่งเฟส 4 คนเก่าต้องรับรองตัวตน อ่านให้ชัดก่อนโดนตัดสิทธิ์

696

คนละครึ่งเฟส 4 ย้ำ คนเก่าต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” รวมทั้งต้องใช้ครั้งแรกในระยะเวลาที่กำหนด ไม่งั้นระวังโดนตัดสิทธิ์ พร้อมเปิดให้สมัครสมาชิกใหม่ เริ่ม 10 ก.พ. นี้

หลังจากคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบโครงงาน คนละครึ่ง ระยะที่ 4 หรือ “คนละครึ่งเฟส 4” ตามที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอ โดยเกื้อหนุนวงเงินค่าอาหาร, เครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป, บริการนวดสปา, ทำผม, ทำเล็บ รวมทั้งบริการขนส่งสาธารณะเว้นเสียแต่สลากกินแบ่ง, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ยาสูบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์หรือบริการ

โดยภาครัฐช่วยในอัตราร้อยละ 50 ดังนี้ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาท ต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงงาน ตั้งแต่เดือน ก.พ.-30 เม.ย. 65 ให้กับสามัญชนผู้ได้รับสิทธิ์ที่เข้าร่วมโครงงานจำนวนไม่เกิน 29 ล้านคน โดยมีเนื้อหารวมทั้งระยะเวลาดำเนินโครงงานในเบื้องต้น ดังนี้

สมัครสมาชิก “คนละครึ่งเฟส 4” สำหรับคนที่เคยเข้าร่วมโครงงานแล้ว

1. สามัญชนผู้ได้รับสิทธิ์โครงงานคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (คนเดิม) จำนวน 27.98 ล้านคน จึงควรยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงงานคนละครึ่งเฟส 4 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

2. จึงควรเริ่มใช้สิทธิ์โครงงานคนละครึ่งเฟส 4 ภายในวันที่ 28 ก.พ. 65 เวลา 22.59 น. ถ้าหากเลยกำหนดระยะเวลาดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะถูกตัดสิทธิ์ โดยสิทธิ์ที่เหลืออาจจะนำมาพิเคราะห์เปิดให้สมัครสมาชิกอีกที ซึ่งถ้าหากยังมุ่งหมายจะเข้าร่วมโครงงานฯ จึงควรสมัครสมาชิกเหมือนกันกับสามัญชนทั่วๆไป

3. ถ้าหากยืนยันสิทธิ์รวมทั้งใช้สิทธิ์โครงงานคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ครั้งแรกในระยะที่กำหนดสามารถใช้สิทธิ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วได้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เดือนเมษายน 2565

สมัครสมาชิกคนละครึ่ง เฟส 4 ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงงานแล้ว
สามัญชนทั่วๆไปที่ยังมิได้เข้าร่วมโครงงานคนละครึ่ง ระยะที่ 3 สามารถสมัครสมาชิกได้ตั้งแต่วันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จนกระทั่งจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ์

สามารถใช้สิทธิ์โครงงานคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. ถึงวันที่ 30 เม.ย. 65

หนทางสมัครสมาชิก “คนละครึ่งเฟส 4”

1. กรณีเป็นสามัญชนที่เคยได้รับสิทธิ์มาตรการ/โครงงานอื่นของเมืองที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงงานผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

2. กรณีสามัญชนที่ไม่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงงานผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงงาน “คนละครึ่งเฟส 4”

สามัญชนที่มีสัญชาติไทย แก่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประชาชน
ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการที่เมืองตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลังในวันที่ 25 ม.ค. 65 ไหมเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์โครงงานเพิ่มกำลังซื้อให้แก่คนที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2
ดังนี้ ก่อนการใช้สิทธิ์ครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงงานคนละครึ่งเฟส 4 จึงควรยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่สาขา หรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) เว้นเสียแต่คนที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือคนที่มีแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ซึ่งผ่านการรับรองตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว.